HÄSSLEHOFFS KENNELS SVENSKA VILTSPÅRSCHAMPION

SE VCH Hässlehoffs Rita-Zazudotter "Stoja"

 

KORAD SUCH SE VCH TJH Hässlehoffs Nokia-Hondason

KORAD SE VCH Hässlehoffs Sako-Keason
 

 

LPI RLD-N RLD-F RLD-A RLD-M SE VCH Hässlehoffs Hera-Guccidoter