HÄSSLEHOFFS KENNELS SVENSKA UTSTÄLLNINGSCHAMPIONS

LP SUCH TJH Hässlehoffs Shine-Irisdoter
KORAD LP SUCH TJH
Hässlehoffs Topaz-Irisson
KORAD LP SUCH
Hässlehoffs Rubin-Irisson
KORAD LP SUCH
Hässlehoffs Safir-Irisdoter
KORAD SUCH TJH
Hässlehoffs Spinell-Irisdoter
KORAD TJH SUCH NUCH
Hässlehoffs Chilli-Irisson
KORAD SUCH TJH
Hässlehoffs Nogger-Irisson
SUCH TJH
Hässlehoffs Piggelin-Irisdoter

KORAD SUCH Hässlehoffs Power-Shine
KORAD LPI LPII SUCH TJH
Hässlehoffs Dark-Shine
KORAD LP SUCH TJH
Hässlehoffs Dinar-Shine

KORAD TJH SUCH NUCH INTUCH Hässlehoffs Loka-Cayenne

KORAD SUCH TJH Hässlehoffs Izor-Love
SUCH TJH Hässlehoffs Cagiva-Love
LPI KORAD SBCH SUCH Hässlehoffs Ducati-Love

KORAD TJH SUCH NUCH DKUCH NORDUCH INTUCH Hässlehoffs Mega-Dark
KORAD SUCH SV-04 TJH Hässlehoffs Atto-Dark
KORAD DKUCH SUCH TJH Hässlehoffs Giga-Dark
SUCH Hässlehoffs Tera-Dark

DKUCH SUCH INTUCH TJH Hässlehoffs Samoa-Medusadotter
SUCH TJH Hässlehoffs Kea-Medusadotter

LPI SUCH Hässlehoffs Dell-Hondadoter
KORAD SUCH TJH Hässlehoffs Nokia-Hondason
DK UCH KBHV-12 KORAD SE UCH TJH Hässlehoffs Scirocco-Hondasson

SUCH TJH Hässlehoffs Casio-Fantason

KORAD LPI LPII SUCH TJH Hässlehoffs Gaia-Guccidoter

DK UCH KORAD LPI NordV-12 SE UCH TJH Hässlehoffs Timon-Samoason
KORAD SE UCH TJH Hässlehoffs Syrén-Samoadotter
KORAD SE UCH Hässlehoffs Jasmin-Samoadotter
SE UCH TJH
Hässlehoffs Savaii-Samoadotter

C.I.B DK UCH KBHV-12 KORAD SE UCH TJH Hässlehoffs Aya-Keadotter
SE UCH TJH
Hässlehoffs Benelli-Keadotter

KORAD SE UCH TJH Hässlehoffs Corona-Freesiadotter ny