SÖDERHAVSÖARNA

Fader

Moder

KORAD Hässlehoffs Champis-Cayenne

KORAD TJH Hässlehoffs Medusa-Love

Födda: 2003-07-29

Hane COOK-MEDUSASON Smt KORAD TJH
Hane GUAM-MEDUSASON Smt KORAD TJH
Hane NAURU-MEDUSASON Smt KORAD LPI
Hane SOLOMON-MEDUSASON Smt KORAD
Tik FIJI-MEDUSADOTTER Smt KORAD TJH
Tik PALAU-MEDUSADOTTER Smt LP
Tik SAMOA-MEDUSADOTTER Smt DKUCH SUCH INTUCH TJH
Tik TONGA-MEDUSADOTTER Smt KORAD LPI LPII