SKJUTVAPNEN

Fader

Moder

KORAD Elliegårdens Black Risco SUCH TJH Hässlehoffs Kea-Medusadotter

Födda: 2009-03-13

  COLT-KEASON Smt Hane
  LUGER-KEASON Smt Hane
KORAD SE VCH SAKO-KEASON Smt Hane
C.I.B DK UCH KBHV-12 KORAD SE UCH TJH AYA-KEADOTTER Smt Tik
SE UCH TJH BENELLI-KEADOTTER Smt Tik
  DIANA-KEADOTTER Smt Tik
KORAD NORMA-KEADOTTER Smt Tik
  TIKKA-KEADOTTER Smt Tik
  UNIQUE-KEADOTTER Smt Tik