HÄSSLEHOFFS MÄSTERSKAP 2009

Hur roligt brukar vi ha det...?
Se bilderna från dagen

VUXNA

Placering Poäng Ekipage
1:a 149p Gaia-Guccidoter "Gaia" & Lisa Fribing
2:a 130p Misti-Medusadotter "Filippa" & Gunilla Gyllencreutz
3:a 128p Casio-Fantason "Casio" & Vlad Curavale
4:a 124p Funai-Hondadoter "Ami" & Thomas Hallberg
5:a 121p Jasmin-Samoadotter "Jasse" & Gunlög Agdell
"Maggan" & Jan Agdell
7:a 120p Malva-Samoadotter "Malva" & Lina Hallin
8:a 116p Hydra-Chaneldoter "Hydra" & Jessica Olofsson

 

VALPAR

Placering Poäng Ekipage
1:a 125p Cooper-Tongason "Zorro" & Patrik Berg
2:a 121p Luger-Keason "Gizmo" & Anna-Karin Marcusson
3:a 117p Sako-Keason "Sako" & Eva Holler
4:a 116p Benelli-Keadotter "Benelli" & Gul Ohlsson


Tack för ett trevligt mästerskap!