HÄSSLEHOFFS KENNELS KÖPENHAMNS VINNARE

KBHV-12 TJH Hässlehoffs Scirocco-Hondason 

C.I.B DK UCH KBHV-12 KORAD SE UCH TJH Hässlehoffs Aya-Keadotter "Issa"