HÄSSLEHOFFS KENNELS DANSKA UTSTÄLLNINGSCHAMPIONS

DK UCH KBHV-12 KORAD SE UCH TJH Hässlehoffs Scirocco-Hondason


DK UCH KORAD LPI NordV-12 SE UCH TJH
Hässlehoffs Timon-Samoason

 

C.I.B DK UCH KBHV-12 KORAD SE UCH TJH Hässlehoffs Aya-Keadotter
 

 

DKUCH SUCH INTUCH TJH Hässlehoffs Samoa-Medusadotter

 

KORAD DKUCH SUCH TJH Hässlehoffs Giga-Dark

 

KORAD TJH SUCH NUCH DKUCH NORDUCH INTUCH Hässlehoffs Mega-Dark