AKTIVA HÄSSLEHOFFARE

LP KORAD SBCH SUCH Hässlehoffs Ducati-Love "Zorro" i momentet "stege"

KORAD LPI LPII SUCH TJH Hässlehoffs Gaia-Guccidoter tränar hopp över hinder

KORAD LPI Hässlehoffs Chanel-Piggelindoter "Tekla" tränar skydd

Hässlehoffs Nokia-Hondason "Lipton" ställs upp snyggt i utställningsringen av matte Nina

 

KORAD DKUCH SUCH TJH Hässlehoffs Giga-Dark "Kira" visar stolt upp sina rosetter efter fina utställningsresultat

KORAD LPI Hässlehoffs Nauru-Medusason "Banjo" demonstrerar hur man "håller fast" efter lyckad lydnadstävling

KORAD TJH Hässlehoffs Guam-Medusason "Tjabo" efter godkänt certprov till Försvarsmaktshund

KORAD LPI LPII SUCH TJH Hässlehoffs Gaia-Guccidoter under tävling i lydnadsklass II

Hässlehoffs Inca-Hondadoter går på utbildning för att bli försvarsmaktshund. Här ligger hon i försvarets knäppetält.